کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب نبرد رستم و اسفندیار

۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

نبرد میان رستم و اسفندیار از گفتمان‌های حماسی شاهنامه است. در این داستان پای دین زرتشتی هم در میان می‌آید. می‌توان گفت که این داستان از دسته داستان‌هایی است که ناسازگاری و دگرگونی دیدگاه را میان شاهنامه پژوهان، باستان‌شناسان و موبدان زرتشتی درست کرده است.
برای دریافتن بیشتر داده‌ها به دست خواننده، در این داستان همه رویدادهای وابسته با رستم و اسفندیار گفته شده است. همچنین برای دریافت هر چه بهتر روند گذرای رویدادها همه وقایع و رخدادهای ایران از روزگار پادشاهی لهراسب پدربزرگ اسفندیار و گشتاسپ پدر اسفندیار گفته شده است. همچنین برای رسیدن به برآیندی درخور روزگار شاهنشاهی بهمن، پسر اسفندیار و چگونگی مرگ رستم هم بازگو شده‌است. (بیشتر…)

دانلود کتاب نبرد رستم و اسفندیار

دانلود کتاب کوه قاف در فرهنگ‌ها و باورها

۲۲ شهریور ۱۳۹۲
بدون نظر

قاف، نام کوهی است افسانه‌ای و بلند که می‌گویند گرداگرد زمین را پوشانده و خورشید از پشت آن طلوع می‌کند! در افسانه‌ها آمده است که خورشید شب‌ها را در چاهی پشت کوه قاف می‌گذراند.
کوه قاف، مکان چشمه آب حیات نیز ذکر شده و در ادبیات کنایه از دورترین نقطه جهان است. پیشینیان کوه قاف را میخ زمین می‌دانستند. جنس آن را از زمرد سبز نوشته‌اند و به باور آنها کبودی آسمان همان روشنایی زمردین است که از این کوه باز می‌تابد و گرنه آسمان در اصل از عاج سپیدتر است.
در کوه قاف، هیچ آدمی زندگی نمی‌کند! در کوهپایه آن دو شهر قرار دارد، یکی در شرق آن به نام جابلقا و دیگری در غرب آن به نام جابلسا. فاصله کوه قاف تا آسمان به اندازه قد انسان است! (بیشتر…)

دانلود کتاب کوه قاف در فرهنگ‌ها و باورها