کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب بازگشت به خویشتن

۱۵ تیر ۱۳۹۲
۲ نظر

جامعه ما مثل هر جامعه دیگری، و زمان ما مثل هر زمان دیگری قالب ریزی شده و افکار آن قطب بندی و عقاید آن استاندارد شده است. تیپ‌ها مشخص و جهت‌های تعیین شده‌ای دارند؛ مذهبی، روشن‌فکر، تحصیل کرده، عامی، زبده، مرتجع و مترقی، هرکدام قالب‌های مشخص و رابطه‌های معلوم و زبان‌های فهمیده شده‌ای دارند که همدیگر را می‌فهمند. و هرکس در این عصر بخواهد مرد موفقی باشد و عنصری باشد که در جامعه فهمیده شود و دارای طرز تفکری موفقیت آمیز باشد، باید در جامعه تعیین کند که من برچسب فکری‌ام چیست. همانطوری که نویسندگان مترقی امروز برای هنرمندان و نویسندگان می‌گویند که هر نویسنده یا هر هنرمندی باید پایگاه طبقاتی خودش را مشخص کند و این حرف بسیار درستی است. هر فردی نیز باید صف اجتماعی خودش را مشخص کند که من از گروه‌های موجود، وابسته به چه گروهی هستم که اکنون در هر جامعه‌ای برای خودش طرفداران مشخص و معلومی دارد … .
کتاب حاضر شامل ۲۰ صفحه سخنرانی دکتر علی شریعتی با موضوع «بازگشت به خویشتن» می‌باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب بازگشت به خویشتن