کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

علت و معلول

۴ بهمن ۱۳۹۱
بدون نظر

کهن ترین مسأله فلسفه، مسأله علت و معلول است. در هر سیستم فلسفی نام علت و معلول برده می شود، بر خلاف اصالت وجود یا وجود ذهنی که در برخی سیستم های فلسفی جایگاه بلندی دارد و برخی از سیستم های فلسفی دیگر کوچکترین آگاهی از آن ندارند و یا بحث قوه و فعل که در فلسفه ارسطو نقش مهمی ایفا می کند و یا بحث ثابت و متغیر که در فلسفه صدرالمتألهین مقام شایسته ای یافته است. (بیشتر…)

علت و معلول