کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

صدای افتادن اشیا

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲ نظر

صدای فریادی خفه، یا چیزی همصدای فریاد شنیده می‌شود. صدایی هست که هیچوقت نمی‌توانم یا نتوانسته‌ام باز بشناسم: صدایی که انسانی نیست یا فراانسانی است، صدای جان‌هایی که می‌روند و ضمناً صدای شکستن اجسام. صدای سقوط از بلندی، صدایی مقطع و در عین حال ابدی! صدایی که هیچوقت تمامی ندارد و از آن شب در سر من زنگ می‌زند و هنوز نشانی از فروکش کردن ندارد که تا ابد در حافظه من معلق می‌ماند و مثل هوله‌ای بر چوب رختی در آن آویزان می‌ماند. (بیشتر…)

صدای افتادن اشیا