کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ۱۱ دستورالعمل از آیت‌الله بهجت

۳۱ خرداد ۱۳۹۲
یک نظر

در ابتدای کتاب آمده است؛ جماعتی از این جانب طلب موعظه و نصیحت می‌کنند! اگر مقصودشان این است که بگوییم و بشنوند و بار دیگر در وقت دیگر، بگوییم و بشنوند، حقیر عاجزم و بر اهل اطلاع پوشیده نیست.
و اگر بگویند کلمه‌ای می‌خواهیم که امّ‌الکلمات و کافی برای سعادت مطلقه دو جهان باشد، خدای تعالی قادر است که از بیان حقیر، آن را کشف نموده و به شما برساند.
پس عرض می‌کنم که غرض از خلق، عبودیت است و حقیقت عبودیت ترک معصیت در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جوارج … . (بیشتر…)

دانلود کتاب ۱۱ دستورالعمل از آیت‌الله بهجت