کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ابعاد حج در قرآن

۷ تیر ۱۳۹۲
بدون نظر

عبادات که به عنوان هدف آفرینش انسان تغیین شده است، اسراری دارد که این اسرار غیر از آداب و احکام ظاهری عبادات می‌باشد. نوعا عبادات و فرائض الهی با اختلاف درجات فراوانی که نسبت به هم دارند، برای تقویت بعد روحانی و نفسانی و در جهت سیر و سلوک انسان وضع شده تا از عوالم جسمانی به عوالم روحانی تکامل یابند و به مقام قرب الهی برسند.
موسم حج، علاوه بر امور معنوی، یکی از مناسب‌ترین ایام برای مبادله فرهنگی و انتقال ارزش‌ها در بین مسلمین جهان است و آثار و برکاتی از این راه نصیب اسلام و مسلمین می‌گردد، و سبب رشد و شکوفایی زائران خانه خدا را فرام می‌نماید. چون که ایمان و بینش دینی حج‌گذار در گذرگاه‌های حج از ناخالصی‌ها جدا و اصلاح می‌گردد و در نتیجه حج‌گذار به فرهنگ ناب محمدی دست پیدا می‌کند، چه اینکه حج یک دوره عملی آموزش دین برای هر زائر است که تا هر مسلمانی آن را در تمام عمر حداقل یکبار پیاده نکند، به حقیقت ایمان نمی‌رسد، از این رو فرموده‌اند: تارک حج در صف یهود و نصاری قرار داده می‌شود. و در مقابل حج و عمره عامل مؤثر برای اصلاح ایمان و تقویت دین معرفی شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب ابعاد حج در قرآن