کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جهاد با نفس

17 تیر 1392
بدون نظر

کتاب جهاد النفس، مجموعه گرانسنگ حدیثی در نزد عالمان اخلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و آن پاک نهادان همواره تشنه کامان اخلاق اسلامی و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن به این کتاب شریف سفارش می‌نموده‌اند. این امر ما را بر آن داشت تا به ترجمه این کتاب که به حق زنده کننده دل‌ها و شناساننده راه نیک بختی است، همت گماریم.

ویژگی‌های این اثر؛
– از آنجا که این ترجمه برای استفاده عموم است از ذکر سلسله سند حدیث که مورد اعتنا و توجه خواص است، خودداری گردیده است.
– احادیث با دقت فراوان اعراب گذاری و بصورت مسلسل شماره گذاری شده است.
– احادیث در یک طرف و در طرف مقابل دقیقا ترجمه هر یک آورده شده، به گونه‌ای که به ندرت ترجمه کلمه‌ای از حدیثی در صفحه بعد جای گرفته است.
– هیچ یک از احادیث کتاب حذف یا تقطیع نگردیده است و تنها در یک مورد از ذکر حدیثی که در همان باب از یک معصوم دو بار تکرار گردیده، خودداری شده است.
کتاب حاضر شامل ۱۰۱ باب بوده که هرکدام به ذکر موضوعی پیرامون «جهاد با نفس» می‌پردازد.

جهاد با نفس

مشخصات کتاب؛
نام مؤلف/گردآورنده: آیت الله شیخ حرّ عاملی
تعداد صفحات: ۳۵۳ صفحه
دانلود کتاب جهاد با نفس

لینک کوتاه مطلب

https://ketabfarsi.ir/?p=2656