کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آزادی قلم

۷ تیر ۱۳۹۲
بدون نظر

قلم ابزار نوشتن است و در این روزگار تنها «آزادی» نیست که ابزار نسبت داده می‌شود، «مغز» را نیز بدل از «تفکر» می‌گیرند و فی‌المثل به جای «فرار متفکران» می‌گویند؛ «فرار مغزها» که البته در اینجا هیچ یک از این دو تعبیر درست نیست، مغز ابزاری نیست که بی اراده و در استخدام هر آن که او را به اختیار بگیرد، درآید و متخصصان که در این تعبیر همچون مغزهایی بی‌اراده انگاشته شده‌اند، اگر به غروب می‌گریزند از آن است که در آنجا حوایج خویش را برآورده می‌بینند و غرب از قرن‌ها پیش تاکنون، عالمی است که در آن نفس امّاره به سلطنت بر جان و تن آدمیان نشسته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب آزادی قلم