کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح

۲۸ فروردین ۱۳۹۲
بدون نظر

بررسی جامع تاریخ و فرهنگ و جغرافیای ایران را در دوران ماد می توان به اعتباری مشکل ترین و پیچیده ترین بخش از دوران های تاریخی این سرزمین به شمار آورد! وجود نظریه پردازی های پژوهشگران مختلف که هر یک در زمینه ای خاص، چون زبان شناسی، نژاد شناسی، دین شناسی و غیره صاحب نظر بوده و از دیدگاه خود با موضوع برخورد کرده اند از یک سو، و نیز نظرات پژوهشگرانی که کار خود را متوجه بخش های خاصی از این برحه تاریخی نموده اند از سوی دیگر کار پژوهش در این دوره از تاریخ را پیچیده و مشکل ساخته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب ایران در هزاره اول قبل از میلاد مسیح

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان

۱۴ بهمن ۱۳۹۱
یک نظر

این نوشتار کوششی است بر تحلیل رویدادها و سنجش بینش ها، کنش ها و نهادهای سیاسی در ادوار تاریخی ایران پیش از اسلام! جدایی تاریخ سیاسی ایران باستان از آنچه باید تاریخ سازی سیاسی نامید، انگیزه این نگارنده در نگارش کتاب حاضر بوده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان