کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی

۲۵ اسفند ۱۳۹۲
بدون نظر

مطالعۀ اسناد و نامه‌های تاریخی که از مجموعه‌های مختلف منشآت در این کتاب جمع گردیده است، گذشته از اینکه ما را به زندگی خصوصی و افکار و عقاید شخصیت‌های نامی این کشور آشنا می‌سازد، سبک انشاء فارسی و صعود و نزول آن را در دوره‌های مختلف تاریخ نشان می‌دهد.
این مجموعه که از مکاتبات خصوصی و فرامین رسمی و دولتی فراهم آمده است، از اوائل دوره‌های اسلامی شروع شده و به اواخر زمان شاه اسماعیل صفوی ختم می‌شود و هر یک از آنها ارتباط به زمان یا واقعه‌ای دارد که از نقطه نظر تاریخ دارای اهمیت است. در حقیقت مجموعۀ این کتاب، یک سلسله تاریخ مستندی را به دست می‌دهد که در ضمن آن بعضی از قسمت‌های تاریک و مجهول زمان‌های گذشته تاریخ ایران روشن و معلوم می‌گردد. (بیشتر…)

دانلود کتاب اسناد و نامه‌های تاریخی

دانلود کتاب درس‌هایی از تاریخ

۲۱ اسفند ۱۳۹۲
بدون نظر

این دومین سلسله سخنرانی‌های دکتر رضا زاده شفق در رادیو ایران است. اولین سلسله سخنرانی‌ها در تاریخ آبان‌ماه سال ۱۳۴۰ تحت عنوان «چند بحث اجتماعی» منتشر شد. سلسله دوم، تحت عنوان «درس‌هایی از تاریخ» منتشر می‌شود. مطالب این کتاب از منابع متعدد در نتیجه کار و کوشش مستمر، جمع‌آوری و تألیف شده و باوجود دقتی که بکار رفته، مطالبی نیز مورد غفلت قرار گرفته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب درس‌هایی از تاریخ

دانلود کتاب تاریخ رویان

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بدون نظر

کتاب «تاریخ رویان» دوره پس از اسلام را بیان می‌کند که در این دوره، نتیجه جنگ‌های فراوان ایران به دست اعراب افتاده است را شرح می‌دهد. این کتاب نوشته «محمدبن حسن آملی» معروف به مولانا اولیاء الله آملی از علما و تاریخ نگاران قرن هشتم و از اهالی آمل می باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب تاریخ رویان

دانلود کتاب گفتنی های تاریخ

۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بدون نظر

تاریخ عبارت است از بیان وقایع و حوادثی که در دوره زندگی بشر روی داده است و در آن فراز و نشیت ها، شکست و پیروزی ها، تلخی و شیرینی ها را به خواننده عرضه دارد. چنانکه گویی خویشتن را با آنان و حوادثی که اتفاق افتاده هم عصر و همگام می پندارد. حضرت علی (ع) در این مورد چنین می فرمایند: اگر چه من عمر دراز نکردم، مانند عمر کسانیکه پیش از من بودند، ولی در کارهای ایشان نظر کردم و در اخبارشان اندیشه نمودم، در بازمانده هایشان سیر کردم چنانکه مانند یکی از آنان گردیدم. بلکه به سبب آنچه از کارهای آن ها به من رسیده چنان شدم که گویی من با اول تا آخرشان زندگی کرده ام … . (بیشتر…)

دانلود کتاب گفتنی های تاریخ