کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

انواع دماسنج‌ها

۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بدون نظر

دما

دما یکی از عناصر اساسی شناخت هوا می‌باشد، با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می‌گردد. دمای هوا را به وسیله دماسنج اندازه گیری می‌کنند. (بیشتر…)

انواع دماسنج‌ها