کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مجموعه یادداشت های جنگ نرم

۱۲ بهمن ۱۳۹۱
بدون نظر

کتاب حاضر مجموعه مقالات حوزه جنگ نرم به انضمام متن کامل سند تأملات راهبردی حزب مشارکت می باشد؛ با مقایسه ای اجمالی میان جوامع دینی و غیر دینی این سوال اساسی در ذهن شکل می گیرد که چرا فتنه های رنگارنگ اعم از سیاسی و اعتقادی در بلاد مسلمین بصورت عام و در جامعه ما بصورت خاص، بطور پی در پی رخ می دهد و در سرزمین های غیر مسلمانان و بلاد کفر خیر؟ (بیشتر…)

دانلود کتاب مجموعه یادداشت های جنگ نرم