کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب وصلت نامه عطار نیشابوری

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بدون نظر

کتاب حاضر مجموعه مختصری از اشعار منسوب به «فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار کدکنی نیشابوری» ملقب به عطار نیشابوری می باشد که داستان و حکایت‌های جالبی را به زبان شعر فارسی روان بیان می‌کند.
ابتدای سخن کتاب اینگونه آغاز می‌شود؛
ابتدا کردم بنام کردگار / خالق هفت و شش و پنج و چهار / آن خداوندی که هستی ذات اوست / هر دو عالم مصحف آیات اوست / آن خداوندی که آدم را ز خاک / آفرید و داد او را جان پاک و … . (بیشتر…)

دانلود کتاب وصلت نامه عطار نیشابوری

دانلود کتاب پندنامه عطار نیشابوری

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
یک نظر

عطار نیشابوری، یکی از عارفان و همچنین یکی از شاعران بلندنام ادبیات فارسی‌ در اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم است.
کتاب پندنامه عطار با ستایش خداوند آغاز می‌شود و شاعر ابتدا به ذکر نشانه‌های قدرت پروردگار می پردازد و از پیامبرانی چون نوح و لوط و ابراهیم سخن به میان می آورد؛
حمد بی‌حد آن خدای پاک را / آنکه ایمان داد مشتی خاک را / آنکه در آدم دمید او روح را / داد از طوفان نجات او نوح را / آنکه فرمان کرد قهرش باد را / تا سزای داد قوم عاد را / آنکه لطف خویش را اظهار کرد / بر خلیلش نار را گلزار کرد … (بیشتر…)

دانلود کتاب پندنامه عطار نیشابوری