کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مبانی حکومت دینی

۲۲ آذر ۱۳۹۲
بدون نظر

این کتاب، مجموعه‌ای از مقالات شهید سیدمرتضی آوینی است که پیرامون موضوع مبانی حکومت دینی گردآوری شده است.

فهرست مقالات این کتاب؛
– بنیان سفسطه بر باد است
– گرداب شیطان
– اسلامیت یا جمهوریت
– پروسترویکای اسلامی وجود ندارد
– وفاق اجتماعی (بیشتر…)

دانلود کتاب مبانی حکومت دینی

دانلود کتاب فرهنگ و تهاجم فرهنگی

۹ آذر ۱۳۹۲
بدون نظر

این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات شهید سیدمرتضی آوینی که پیرامون موضوع فرهنگ و تهاجم فرهنگی، گردآوری شده است؛

فهرست مقالات این کتاب؛
– فرهنگ یا فرهنگ توسعه؟
– رستاخیز جسم و رستاخیز جان
– تکرار مکررات
– ویدئو در برابر رستاخیز تاریخی انسان
– یادداشتی ناتمام در باب هویت و حقیقت انسان (بیشتر…)

دانلود کتاب فرهنگ و تهاجم فرهنگی

دانلود کتاب سیطره بر جهان

۲۸ آبان ۱۳۹۲
بدون نظر

جهان امروز، علی‌رغم آنکه در نقشه‌های جغرافیایی بیشتر از همه ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق است، اما در حقیقت کشور واحدی بیش نیست، با حکومتی واحد. در همه تاریخ مستکبران و جبارانی چون چنگیز و تیمور و ناپلئون بناپارت بوده‌اند که اندیشه حکومت واحد جهانی آنان را به کشور گشایی می‌کشانده است و گستره حاکمیتشان بخش عظیمی از ربع مسکون را می‌پوشانده، اما این آرزو همچنان تحقق نیافته و شاید تحقق‌ناپذیر باقی مانده است … . (بیشتر…)

دانلود کتاب سیطره بر جهان

دانلود کتاب آینده بشریت

۱۹ آبان ۱۳۹۲
بدون نظر

تردید دارم که در سیاره زمین هنوز هم جوامعی وجود داشته باشند که تسلیم اقتضائات تمدن اروپایی که جهان امروز را یکسره در تسخیر دارد، نشده باشند. نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای متمدن تا آنجا انسان جدید را محاصره کرده‌اند که اصلا تصور دیگری از «حیات بشری» جز اینکه هست، ندارد و بچه‌ها در میان خانواده‌هایی به دنیا می‌آیند که عادات و فرهنگ ملازم با همین صورت خاص از زندگی بشری را به ناچار پذیرفته‌اند. تلویزیون‌ها در واقع با یک آنتن مشترک در سراسر جهان به یک فرستنده مرکزی متصلند که یک پیام مشترک جهانی را به جذاب‌ترین صورت‌ها ارائه می‌دهد.
کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات شهید آوینی پیرامون موضوع آینده بشریت می‌باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب آینده بشریت