کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب هنر درمانی

۶ دی ۱۳۹۳
بدون نظر

از آنجا که آثار هنری که در راستای درمان از آنها سود جسته می‌شود، فقط به دلیل ارزش ارتباطی فوری‌شان ارزیابی می‌شوند، بر رشد کامل آثار هنری معنایی، پافشاری نمی‌شود. روش‌های هنری که به تعبیر و تفسیر خود به خود می‌انجامد، به این پشتوانه و امید ارائه شده‌اند که درون مایه‌های ناخود آگاه ذهن بند سانسورهای رها شوند. درمان از راه تداعی‌های کلامی و جمع‌بندی آن مورد تفسیر قرار می‌گیرد. چگونگی رشد و گسترش و تقویت پدیده «انتقال» (انتقال احساساتی که مُراجع نسبت به افراد مهم زندگی اش دارد، به درمانگر) و همچنین کنترل و مهار آن، نقش مهمی در هنر درمانی روانکاوانه (تحلیل بنیاد) دارد. (بیشتر…)

دانلود کتاب هنر درمانی