کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

نظری به هنر ایران

۲۸ اسفند ۱۳۹۱
بدون نظر

مقدمه
نوشته حاضر شرحی است در ادوار مختلف هنر ایران از روزگار هخامنشیان، تا دوران صفویه درباره معماری و حجاری و پارچه بافی، آثار فلزی، خطاطی، کتاب نویسی، مینیاتور و تذهیب، جلدسازی، نساجی، کاشی کاری، گچ کاری، قالی بافی و گلیم بافی. (بیشتر…)

نظری به هنر ایران