کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود رمان عصر اَسَف

۱ مرداد ۱۳۹۷
۲ نظر

رمان اجتماعی «عصر اَسَف»، بدون آنکه خیلی طعم تاریخی به خود بگیرد، بر اساس واقعیت‌های کلیِ گذشته بر کشور ایران در صد سال پیش، و دوران قحطی جنگ جهانی نگارش شده است. در پایان دوران حکومت قاجار که مصادف بود با جنگ جهانی اول، کشور عرصه تاخت و تاز قوای خارجی شد؛ که همزمانی این شرایط با خشکسالی و بی‌کفایتی‌های حکومت تازه کار احمدشاه، منجر به وضعیت اقتصادی امنیتی اسفناک مردم و به خصوص روستایی‌های کشاورز و مرگ میلیون‌ها ایرانی گردید. (بیشتر…)

دانلود رمان عصر اَسَف

دانلود کتاب افتخار فراموش شده

۱۴ مهر ۱۳۹۲
بدون نظر

انسان امروز، از موعظه شنیدن گذر کرده و زبان موعظه گران را با کمال میل در طبقه سفیهان گذاشته است. اما او قدمی به پیش برداشته؟! انسان امروز غوطه‌ور در افکارِ فلاسفه پُست مدرن از وظیفه شناسی دور گشته، قدرت چگونه اندیشیدن را از دست داده، اعمال زشتش را زیبا دیده و از خویشتن با ناتوانی خدا ساخته! و من می‌دانم این از کجا به ما رسید … . (بیشتر…)

دانلود کتاب افتخار فراموش شده