کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب شرح منظومه

۴ فروردین ۱۳۹۲
بدون نظر

کتاب حاضر در دو جلد شامل شرح و تفسیر سه مقصد از مقصدهای هفتگانه‏ شرح منظومه حکیم متأله «مولی هادی سبزواری» می‏ باشد که جلد اول‏ شامل سه فریده از مقصد اول است که متضمن امور عامه از حکمت اسلامی است‏ و جلد دوم شامل فریده هفتم از مقصد اول است که مربوط می‏ شود به مباحث‏ علت و معلول و نیز فریده اول از مقصد سوم که در الهیات بمعنی الاخص‏ است یعنی احکام ذات واجب تعالی. (بیشتر…)

دانلود کتاب شرح منظومه