کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

علت و معلول

۴ بهمن ۱۳۹۱
بدون نظر

كهن ترين مسأله فلسفه، مسأله علت و معلول است. در هر سيستم فلسفی نام علت و معلول برده می شود، بر خلاف اصالت وجود يا وجود ذهنی كه در برخی سيستم های فلسفی جايگاه بلندی دارد و برخی از سيستم های فلسفی ديگر كوچكترين آگاهی از آن ندارند و يا بحث قوه و فعل كه در فلسفه ارسطو نقش مهمی ايفا می كند و يا بحث ثابت و متغير كه در فلسفه صدرالمتألهين مقام شايسته ای يافته است. (بیشتر…)

علت و معلول