کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

تاریخ نقاشی

26 اسفند 1391
بدون نظر

ایران به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش بی نظیر است!
تاریخ هنر نقاشی در ایران به زمان غارنشینی برمی گردد. در غارهای استان لرستان، تصاویر نقاشی شده از حیوانات و تصاویر کشف شده است. نقاشی ها بوسیله «W.Semner» بر روی دیواره های ساختمان ها در ملایر و فارس که به ۵۰۰۰ سال پیش تعلق دارند کشف شده است.
نقاشی های کشف شده در مناطق تپه سیالک و لرستان بر روی ظروف سفالی، ثابت می کند که هنرمندان این مناطق با هنر نقاشی آشنایی داشته اند.
همچنین نقاشی هایی از دوران اشکانیان، نقاشی های معدودی بر روی دیوار، که بیشتر آن ها از قسمت های شمالی رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. یکی از این نقاشی ها منظره یک شکار را نشان می دهد. وضعیت سوارها و حیوانات و سبک بکار رفته در این نقاشی، ما را به یاد مینیاتورهای ایرانی می اندازد … .
(بیشتر…)

تاریخ نقاشی