کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تاریخ ادبیات افغانستان

22 بهمن 1391
بدون نظر

این کتاب اقدام نخستین در تدوین تاریخ ادبیات افغانستان است. مؤلفین این کتاب از نویسندگان برجسته و با صلاحیت کشورند. دارالتألیف قسمت های پنجگانه را بدون تصرف و تعدیل با عین شکل برای نشر و جهت استفاده شاگردان آماده نمود. مدون و نویسندگان محترم مخصوصا از حضرات معلمین که این کتاب را تدریس می نمایند، خواهشمندند تا نظرات خود را درباره کتاب به ریاست دارالتالیف بسپارند تا در طبع ثانی غور و مد نظر گرفته شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب تاریخ ادبیات افغانستان