کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آشنایی با تشکیلات جمهوری اسلامی ایران

24 بهمن 1391
بدون نظر

نظام ایران مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیر بنای تشکیل این حکومت را اصل حاکمیت الهی شکل داده‌ است. جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده ‌است. به واقع ماهیت حاکمیت این نظام، حاکمیت الهی، ملی، و مردمی می‌ باشد. ولایت فقیه پایه جمهوری اسلامی ایران است. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می ‌شود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه دوباره در سال های اخیر توسط حضرت امام مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود می‌ باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب آشنایی با تشکیلات جمهوری اسلامی ایران