کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب انرژی باد

19 اسفند 1391
بدون نظر

باد یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوا متحرک است و پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج اتمسفر می رسد، به انرژی باد تبدیل می شود، گرم شدن زمین و جو آن بطور نامساوی سبب تولید جریانهای همرفت (جابجایی) می شود، و نیز حرکت نسبی جو نسبت به زمین سبب تولید باد می شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب انرژی باد