کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب دوبیتی های باباطاهر

1 اسفند 1391
بدون نظر

باباطاهر، معروف به باباطاهر عریان، عارف، شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده است. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می داده اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است، کتاب حاضر شامل دوبیتی های سروده شده توسط این شاعر بزرگوار می باشد. (بیشتر…)

دانلود کتاب دوبیتی های باباطاهر