کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب حضرت عیسی در قرآن

3 بهمن 1391
بدون نظر

قرآن کریم، حضرت عیسى را بشری می ‏داند که از طریق اعجاز و بدون پدر از مریم بوجود آمده و بعنوان پیامبر و براى ارشاد مردم مبعوث شده است. وی مانند سایر پیامبران با خداوند جهان در ارتباط بوده، حقایقی دریافت می کرده و به مردم ابلاغ می نموده است. نه خدا بوده نه پسر خدا، بلکه بنده خدا بوده است و اگر در انجیل گاهى بعنوان پسر معرفى شده باید به صورت تشریفات توجیه شود و اگر این کلمه به او اطلاق شده، بدین جهت است که بدون وجود پدر و بوسیله کلمه (کُن) تکوینى بوجود آمده است. قرآن عقیده به تثلیث را شرک و کفر می داند و خود عیسى نیز از آن تبرى می ‏جسته است. (بیشتر…)

دانلود کتاب حضرت عیسی در قرآن