کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب اسلام و توسعه پایدار

26 اردیبهشت 1392
بدون نظر

توسعه‌ یکی‌ از مفاهیم‌ جدیدی‌ است‌ که‌ وارد حوزه‌های‌ گوناگون‌ زندگی‌ اجتماعی‌ انسان‌ امروز شده‌ است‌. توسعه‌ اگر چه‌ مفهومی‌ جدید و امروزی‌ است‌ اما به‌ لحاظ‌ وسعت‌ حوزه کاربرد آن‌ تأثیرات‌ عمیقی‌ بر مفاهیم‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ جوامع‌ بشری‌ نهاده‌ است‌. این ‌مفهوم‌ خصوصا از آن‌ جهت‌ که‌ بعنوان‌ هدف‌ نهایی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ برای‌ پیوستن‌ به‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ مورد توجه‌ قرار گرفته ‌است‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. اگرچه‌ به‌ اعتقاد برخی‌ متفکران‌ غربی ‌وقوع‌ فرایند توسعه‌ در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ آثار زیان‌بار فرهنگی‌ اجتماعی‌ متعددی‌ را درپی‌ دارد اما واقعیت‌ها، نیازها و روابط‌ حاکم‌ بر جهان‌ آن‌ را اجتناب‌ناپذیر و ضروری‌ ساخته‌ است‌. دسترسی‌ و مشارکت‌ اگرچه‌ بعنوان‌ دو اصل‌ برای‌ تحقق‌ توسعه‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، اما ایجاد یک‌ توازن‌ همه‌ جانبه‌ را می‌توان‌ مهم‌ترین‌ رکن‌ آن ‌برشمرد. اصل‌ توسعه‌ متوازن‌ انسان‌ را به‌ فکر حفاظت‌ از منابع‌ تجدید ناپذیر طبیعی‌ انداخت‌ و بدین‌گونه‌ اصل‌ توسعه‌ پایدار مطرح ‌شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب اسلام و توسعه پایدار