کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب داستان پروانه‌ای

19 آذر 1393
۲ نظر

مقدمه نویسنده
سال‌های بسیار قبل از زندان این داستان در ذهن من بوده است و اولین و در حال حاضر تنها کتاب داستانی است که نوشته‌ام؛ یک داستان کوتاه و ساده ولی پر رمز و راز است.
این داستان واقعیست، یعنی واقعی می‌شود و حسی عجیب به من می‌گوید این کتاب داستان سرنوشت خود من است و از این‌رو به بیشتر دوستانم سفارش نموده‌ام اگر روزگاری من از دنیا رفتم و زمانی که بر سر مزار من آمدند به جای اینکه گریه و زاری نمایند، این داستان را مانند یک فاتحه بر سر مزارم بخوانند تا روحم شاد شود.
البته این داستان برخلاف ظاهر ساده و روانش اسرار خاصی را در خود و اعداد و ارقامش حمل می‌کند که اگر خدا خواست و از اینجا بیرون آمدم برایت رمزگشایی می‌کنم! (بیشتر…)

دانلود کتاب داستان پروانه‌ای