کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود شعر هفت پیکر نظامی

27 فروردین 1392
بدون نظر

هفت پیکر یا بهرام نامه، چهارمین منظومه نظامی از نظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او (با خسرو و شیرین) از لحاظ کیفیت است. این دفتر را از جهت ساختار کلی و روال داستانی می‌ توان بر دو بخش متمایز تقسیم کرد: یکی بخش اول و آخر کتاب درباره رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از بدو ولادت تا مرگ رازگونه او، که بر پایه روایتی تاریخ گونه سروده شده است. (بیشتر…)

دانلود شعر هفت پیکر نظامی