کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مسائل اساسی علم سیاست

23 اردیبهشت 1392
بدون نظر

ذهن‌ تکاپوگر و فرهیخته دانشجوی معاصر، نیازمند آن‌ است‌ که‌ در فرایند هم ارزی‌ و یا تقابل‌ نهادهای ‌مدرن‌ و ساختارهای‌ برآمده‌ از آنها با لایه‌های‌ تمدن‌ شکوهمند اسلامی‌، برای‌ انبوه‌ پرسش‌های خویش‌ پاسخ‌هایی‌ سنجیده‌ و راهگشا بیابد.
این‌ کتاب‌، حاصل‌ یکی‌ از همین‌ کوشش‌های‌ همدلانه‌ و همراهانه‌ در باب ‌مسائل‌ اساسی‌ علم‌ سیاست‌ است‌. امید داریم‌ که‌ این‌ مکتوب، ‌دریچه‌ای‌ روشن‌ فراروی‌ خوانندگان‌ ارجمند بگشاید و بر خردمندی‌ و خرسندی‌ آنان‌ بیفزاید. (بیشتر…)

دانلود کتاب مسائل اساسی علم سیاست