کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی

12 فروردین 1393
بدون نظر

برای هنرجویان و علاقه مندان به کار و تحصیل در یکی از رشته‌های هنری مثل نقاشی، آشنایی با مفاهیم، کاربردها، شیوه‌ها و امکانات گوناگون بیانی و آثار بجا مانده در قالب رشته‌های دیگر (مثل ادبیات، مجسمه سازی و موسیقی) بسیار سودمند و ضروری است و از آنجا که با داشتن تفاوت‌های ظاهری، نکات و نقاط مشترک فراوانی نیز در باطن هنرها وجود دارد، مطالعه و بررسی و تعمّق در آنها، راه را برای دستیابی به بیان هرچه شیواتر هنری هموار می سازد.
هنرهای تجسمی، بطور عمده، به هنرهایی گفته می‌شود که با ساختن و شکل دادن به مواد و مصالح ارتباط داشته باشد به عبارتی «تجسم» یا «به جسمیت درآمدن» باورها، تخیلات، ایده‌ها و احساسات هنرمند بوسیلهٔ مواد و مصالح قابل رؤیت، فرایند اصلی شکل گیری یک اثر تجسمی محسوب می‌شود. بنابراین هنرهای تجسمی در وهلۀ اول، حس بینایی انسان را تحت تأثیر قرار می دهند. (بیشتر…)

دانلود کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی