کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب اینترنت ماهواره ای

19 فروردین 1392
بدون نظر

کاربران اینترنت با استفاده از امکانات متعددی قادر به اتصال به اینترنت و استفاده از منابع موجود می باشند. استفاده از خطوط تلفن معمولی، اینترنت بدون کابل، نمونه هایی در این زمینه می باشند. DSL مودم کابلی، خطوط در صورتیکه کابران اینترنت قادر به استفاده از هیچکدام از وسایل ارتباطی نباشند (به دلیل وجود مسافت زیاد بین استفاده کننده و مرکز ارائه دهنده خدمات مورد نظر) امکان استفاده از اینترنت ماهواره ای وجود خواهد داشت.
کتاب حاضر بطور مختصر به «اینترنت ماهواره ای» اشاره می کند. (بیشتر…)

دانلود کتاب اینترنت ماهواره ای