کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب آسیب شناسی انقلاب اسلامی

26 فروردین 1392
بدون نظر

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) نخستین خطری که انقلاب را تهدید می نمود، نفوذ عوامل بیگانه و منافق در دستگاه های انقلاب و سیستم مدیریتی و اجرایی آن و عملکرد ضعیف کارگزاران و مدیران انتصابی بود. اینجانب با توجه به مسئولیتی که در آن زمان داشتم بطور جدی با این خطر مقابله می نمودم که نوشتار حاضر دربردارنده بخشی از آن فعالیت ها می باشد.
یادداشت نخست که در پاسخ به مقاله درج شده در روزنامه کیهان وقت می باشد برای زمانی است که بنده مسئولیت امام جمعگی شهر اسفراین و تصدی کلیه امور این شهر را بر عهده داشتم و بطور قطع با افراد نفوذی در دستگاه های انقلاب مانند جهاد سازندگی مقابله می نمودم.
نوشته دوم که گزارشی از سیستان و بلوچستان می باشد نتیجه تحقیقی است که از این استان بویژه شهر زاهدان داشته ام و نوشته سوم پاسخی است به درخواست شورای نگهبان که نسبت به شرایط نامزدان نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفسار شده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب آسیب شناسی انقلاب اسلامی