کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب اسلام و اومانیسم

13 تیر 1392
بدون نظر

مقاله حاضر، گزیده‌ای از سخنرانی دکتر احمد بهشتی درباره نگاه اسلام به اومانیسم است. بدیهی است که تمامی استنادات این گفتار لزوما دیدگاه صفحه اندیشه روزنامه کیهان نمی‌باشد.
کلمه اومانیسم ریشه یونانی داشته و از ریشه امانیتاس یونانی گرفته شده است و خود این جریان هم در یونان ریشه دارد. می‌توان گفت که زادگاه و مولدش یونان است. چون در یونان، تعلیماتی که متکی به ارزش انسان بود، به بشر داده می‌شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب اسلام و اومانیسم