کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر

25 اسفند 1393
یک نظر

آنچه اکنون به صورت یک رساله از نظر خواننده محترم می‌گذرد، مجموع پنج گفتار است که در زمان‌ها و مکان‌های دور از یکدیگر تکوین یافته‌اند.
دو گفتار از این پنج گفتار، تاکنون مکرر به چاپ رسیده است، دو گفتار دیگر برای اولین بار چاپ و منتشر می‌شود و گفتار پنجم سرگذشت خاصی دارد که در ادامه اشاره خواهد شد.
گفتار اول (خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند) زمنا بر همه این‌ها مقدم است. این گفتار متن یک سخنرانی است که در سال ۱۳۴۵ شمسی مقارن ایام «مبعث رسول اکرم (ص)» در دانشکده نفت آبادان ایراد شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر