کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب امنیت در فضای سایبری

23 اسفند 1392
بدون نظر

فضای سایبری به لحاظ ماهیت وجودی، بسیار متفاوت از فضای مادی شناخته شده در ذهن ماست. ماهیت فضای سایبری ماهیتی فرافیزیکی و غیرملموس است و بطور کلی متفاوت با ماهیت فضای سنتی است. در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصا آن را با چنین ماهیتی پدید آورده‌اند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوت‌های بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های مرتبط با فناوری اطلاعات وارد می‌شوند دچار چالش‌های عمیقی می‌گردند.
کتاب حاضر به بررسی راهکارهای امنیت در فضای سایبری می‌پردازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب امنیت در فضای سایبری