کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی

29 اسفند 1391
بدون نظر

اثر حاضر، اهمیت جهاد اقتصادی را در بیانات رهبر معظم انقلاب جستجو کرده است و با بررسی آن، رشد و پیشرفت کشور اسلامی ایران را نوید می دهد.
کتاب حاضر در هفت بخش، جهاد اقتصادی را شرح می دهد؛ جهاد اقتصادی در پرتو آموزه های اقتصادی اسلام، الگوبرداری از سیره اقتصادی معصومین (ع)، موانع، راهبردها و آسیب های مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان، جایگاه دولت و حکومت اسلامی در جهاد اقتصادی، بیکاری بزرگترین معضل اقتصادی کشور، فساد اقتصادی و راهکارهای مواجهه با آن و بایسته ها و راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی، عناوین بخش های هفتگانه این کتاب هستند. (بیشتر…)

دانلود کتاب مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی