کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان

14 بهمن 1391
یک نظر

این نوشتار کوششی است بر تحلیل رویدادها و سنجش بینش ها، کنش ها و نهادهای سیاسی در ادوار تاریخی ایران پیش از اسلام! جدایی تاریخ سیاسی ایران باستان از آنچه باید تاریخ سازی سیاسی نامید، انگیزه این نگارنده در نگارش کتاب حاضر بوده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان