کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جنگ ایران و عراق

21 بهمن 1391
بدون نظر

بازنگری به وقایع یک دوره مهم تاریخی، خوب است در فاصله زمانی نه چندان دور و نه چندان نزدیک، نسبت به آن رخدادها صورت پذیرد. زیرا در این صورت از یک سو هنوز بسیاری از جوانب و زوایای مهم وقایع آن دوران از ذهن ها دور نشده است و نمی توان آن را پنهان نمود و از طرف دیگر، گذشت زمان، هر چند اندک، پرده از بسیاری ابهامات و اشتباهات برمی دارد و تحلیل گر را به سوی علل و اسباب حقیقی پیدایش وقایع به پیش می راند. (بیشتر…)

دانلود کتاب جنگ ایران و عراق

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان

14 بهمن 1391
یک نظر

این نوشتار کوششی است بر تحلیل رویدادها و سنجش بینش ها، کنش ها و نهادهای سیاسی در ادوار تاریخی ایران پیش از اسلام! جدایی تاریخ سیاسی ایران باستان از آنچه باید تاریخ سازی سیاسی نامید، انگیزه این نگارنده در نگارش کتاب حاضر بوده است. (بیشتر…)

دانلود کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان