کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب داستان های جوانمردان

20 اسفند 1391
یک نظر

نویسنده کتاب در مقدمه ذکر کرده است؛
کتاب های زیادی با موضوع «داستان» نوشته می شوندکه بعضی از آن ها طولانی و حتی بصورت کتابی در چند جلد تألیف شده است و بعضی دیگر بسیار مختصر است که خواننده ذوق خواندن چنین داستان را در خود نمی یابد و از طرفی به جهت طولانی بودن آن حوصله ادامه داستان را از دست می دهد. (بیشتر…)

دانلود کتاب داستان های جوانمردان