کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا

28 اسفند 1391
بدون نظر

حقوق بشر مفهومی بزرگ در اندیشه آدمی است! مفهوم حق و حقوق از قرن ها پیش و احتمالا پس از بنیان اولین جوامع و نظام های اجتماعی و سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است. حق و تکلیف و حقوق طبیعی عناصر مهم فلسفه ها، مکاتب، ایده ها و ادیان در طول تاریخ بشر بوده است. اما در دوران مدرن، همگام با بینش انسان گرایانه و فردگرایانه مدرنیته و با پیدایش نوزایی و اصلاح در فکر و اندیشه و صنعت و دین، عصر حق مداری آغاز شد و حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. (بیشتر…)

دانلود کتاب حقوق بشر از آدم تا حوا