کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب در جستجوی حق انتخاب

3 آبان 1392
بدون نظر

این کتاب راهنما با تشریک مساعی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان و سازمان‌های شریک آن، انجمن دمکراتیک زنان مراکش (ADFM)، سازمان تأمین حقوق انسانی زنان، بائوباب (BAOBAB) در نیجریه و کمیته امور حقوقی زنان (WATC) در فلسطین تهیه شده است.هدف اصلی ما، بهره‌جویی از متخصصان سه قاره جهان به منظور تهیه یک کتاب راهنما بود که بتواند بینشی مشترک و منسجم پیرامون رهبری زنان، هماهنگ سازی عقاید مختلف و اهداف گوناگون آنان، ارائه دهد.
در جستجوی حق انتخاب؛ آموزه‌های رهبری برای زنان معرف دیدگاه‌های شمار بسیاری از زنان و محصول همکاری و رایزنی سازمان‌های غیر دولتی، مدیران، کارمندان و همچنین محققان، رهبران سیاسی، حقوق‌دانان و متخصصان بیش از ۱۵ کشور جهان است. سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان این پروژه را روز دوم ژوئن سال ۲۰۰۰ در شهر نیویورک آغاز کرد و توانست در ماه‌های بعد توافق نامه‌های همکاری رسمی با سازمان‌های بائوباب، انجمن دموکراتیک زنان مراکش و کمیته امور حقوقی زنان در فلسطین که همگی سازمان‌های غیردولتی متعهد به گسترش توانمندی زنان و افزایش مشارکت آنان در جوامع خود هستند، منعقد کند. (بیشتر…)

دانلود کتاب در جستجوی حق انتخاب