کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ضرورت خداشناسی

5 تیر 1392
۲ نظر

نخستین پرسشی که در مبحث عقاید مطرح می‌شود این است که باید کسانی که از راه‌های صحیح و استدلالی، دینی برای خود اختیار کرده‌اند افکار و رفتار خود را بر اساس موازین و قوانین آن دین قرار می‌دهند، اما کسانی که هنوز دینی برای خود اختیار نکرده و پایبند به قانون و فرمانی نشده‌اند چه لزومی دارد که درباره دین تحقیق کنند؟ مگر زندگی انسان‌ها به دین و خداشناسی بستگی دارد؟ مگر جامعه بشریت بدون ایمان به خدا نمی‌تواند به زندگی انسانی خود ادامه دهد؟ آیا فرد و اجتماع بدون دارا بودن یک سلسله مبانی اخلاقی نمی‌توانند کمال حقیقی خود را تحصیل کنند؟ و سرانجام چه نیازی دارد که افراد به خود زحمت دهند و راه دشوار و ناهموار تحقیق درباره دین را بپیمایند و تکلیف خود را زیاد کنند؟!
این نخستین پرسشی است که در مباحث عقاید و مذاهب، پیش می‌آید و در حقیقت نخستین بحث دانشمندان عقاید که در کلمات علمای اسلام به صورت «وجوب معرفه الله» یا لزوم خداشناسی خدا، ذکر شده است.
کتاب حاضر به بررسی موضوع خداشناسی می‌پردازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب ضرورت خداشناسی

فیزیک کوانتوم، سرآغازی بر خداشناسی

11 خرداد 1392
۱۰ نظر

برای بشر غربی، فیزیک از گالیله و نیوتن شروع شد. تصور و درک خاص نیوتن از طبیعت باعث شد که روشی مشخص و بسیار مفید برای بشر در جهت شناخت طبیعت بوجود آید. پذیرفتن یک نظم کلی در طبیعت باعث شد که بشر برای شناخت طبیعت از روابط منطق یعنی ریاضیات استفاده کند. بدون شک می‌توان ریشه این نوع طرز تفکر را در اعتقاد دینی این دانشمندان دانست. زیرا بر اساس اصول دینی اسلام و مسیحیت جهان دارای نظم و قائده است، لذا ایمان به وجود این قائده به عنوان یک اصل به تنهایی شرایطی را مهیا می‌سازد تا اینکه انسان در راه شناخت طبیعت بر اساس ریاضیات حرکت کند. (بیشتر…)

فیزیک کوانتوم، سرآغازی بر خداشناسی