کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

28 اسفند 1394
بدون نظر

مناجات‌های خواجه عبدالله انصاری به سبب شور، عمق و حال که در آنها وجود دارد از دیر باز حتی در زمان حیات او دلهای خاص و عام را صید کرده است. این مناجات‌ها که در حقیقت بیان آزادانه فکری در یافت‌های پیر هرات و به سخن دیگر راز و نیاز بنده‌ایست که جانش لبریز از شور و شوق و عشق به خدای خویش است.

الهی! یکتای بی‌همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دل‌هایی، شاهنشاه و فرمانروایی، به تو رسد ملک خدایی.
الهی! نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان. (بیشتر…)

دانلود کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری