کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب چوپان

6 اسفند 1391
یک نظر

متن این کتاب کم حجم شرح خیالی آشنایی کوروش کبیر، شاهنشاه ایران، با یک چوپان است. پس از گفت و شنودی که میان کوروش و چوپان در می گیرد کوروش در می یابد چوپان بسیار خردمند است! رفته رفته در حالیکه باده می نوشند بحث آن ها به جانب هنر و فلسفه و سیاست و … کشانده می شود. (بیشتر…)

دانلود کتاب چوپان