کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب ابعاد انسانی نوع آدمی

6 بهمن 1391
بدون نظر

محمود بهزاد، در کتاب «ابعاد انسانی نوع آدمی» به برخی از ویژگی های مهم انسان اشاره کرده است. در این کتاب چهار ویژگی برجسته ذهن آدمی یعنی؛ خودآگاهی، اندیشه نمادی، اندیشه انتزاعی و آینده نگری توضیح داده شده است. در صفحه ۶۲ این کتاب آمده است که: اما آدمی چند حس سوپر سوماتیک نیز دارد که به وسیله آن ها چیزهایی را ادراک می کند که گرچه در جهان مادی احساس می شوند ولی ماهیت غیرمادی دارند. این چند حس عبارتند از؛ حس کنجکاوی، حس اخلاقی، حس زیبایی و حس دینی. در بخش دیگری از این کتاب آمده است که: از سه رکن ایمنی جوامع بشری یعنی سنت، دین و قوانین، فقط دین راستین است که چارچوب ایمنی مطمئنی برای آدمیان فراهم می سازد. زیرا آدمی می تواند از طریق عبادت بین خود و پروردگار رابطه ای ناگسستنی برقرار سازد. علم برخلاف تصور بداندیشان، نه تنها سست کننده اعتقادات راستین دینی نیست بلکه خدمات بزرگی به دین کرده است؛ یکی تصفیه دین از خرافات آلوده ساز و دیگری شناساندن عظمت جهان و آفرینندهی بزرگ آن. (بیشتر…)

دانلود کتاب ابعاد انسانی نوع آدمی