کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جهانی سازی راه بن بست یا روزنه امید

29 فروردین 1392
بدون نظر

در آستانه هزاره سوم، تکامل جامعه بشری مرحله کیفی نوینی را پشت سر می گذارد. این تحول کیفی سیمای جهان امروزین و نیز تمامی سیستم روابط بین المللی را از پایه دگرگون خواهد ساخت! فهرست مطالب این کتاب شامل: (بخش اول) بر سر دوراهی تاریخ، (بخش دوم) گرفتار در چنگال جهانی سازی امپریالیستی، (بخش سوم) بدیل سوسیالیستی و … . (بیشتر…)

دانلود کتاب جهانی سازی راه بن بست یا روزنه امید