کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب دانش رهایی و ارزش‌های انسانی

22 فروردین 1393
بدون نظر

«انسان چیست؟» پرسشی کلیدی است که انسان‌ها، خود باید به آن پاسخ داده و زندگانی خود را برحسب آن ترتیب دهند. مارکسیسم اصولاً کوششی در راه پاسخ دادن به این پرسش است.
انسان‌ها از طریق تولید اجتماعی وسایل مادی زندگی خود، از تمامی اشکال دیگر زندگی متمایز می‌شوند. شرط پیشین طبیعی این فراگرد، تکامل دست‌ها و مغز انسان بود که منتهی به این شد که انسان‌ها از طریق کاربرد اجتماعی ابزارها و گفتار، خود را از باقی طبیعت متمایز سازند. (بیشتر…)

دانلود کتاب دانش رهایی و ارزش‌های انسانی