کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید

26 فروردین 1392
یک نظر

خلود و دائمی بودن آتش دوزخ برای آهل آن از بحث های مهم و پیچیده ای است که همه اهل دیانت بخصوص مسلمانان را همواره به خود مشغول داشته است. از متکلم، فیلسوف، عارف، مفسر و فقیه گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار، همگی این پرسش را برای همیشه از نهاد و درون علمی و عادی خود دارند که آیا در واقع خداوند مهربان، بندگان گناه کار را برای همیشه در آتش آخرت می سوزاند؟ و آیا برای ابد، تا خدا خدایی می کند، بدون مدت و زمان و بی آنکه رنگ و بوی حد و مقداری یافت شود، آنان را به آتش می افکند؟ یا چنین نیست و تنها برای مدت زمانی، حال کوتاه باشد یا طولانی، گناه کاران را تأدیب و تنبیه می نماید و سپس آنان را از عذاب می رهاند و راحتی آنان را فراهم می سازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب خلود دوزخ و آتش و عذاب جاوید