کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب جامعه شناسی مواد مخدر

19 اسفند 1391
بدون نظر

برای اینکه افراد انگیزه تداوم تجربه مصرف مواد مخدر را پیدا کنند، باید یاد بگیرند به شیوه صحیح از مواد استفاده کرده و اثرات آن را به طور خوشایند تجربه کنند. این امر (از یک سو) تا اندازه ای به طبیعت ژنتیکی، که خوشایند بودن استفاده از مواد را تعیین می کند و (از سوی دیگر) به میزان بیشتری به ارتباط با یک شبکه مصرف مواد بستگی دارد که قبلا فرد در متن آن با این اعمال و ادراکات جامعه پذیر شده است … . (بیشتر…)

دانلود کتاب جامعه شناسی مواد مخدر