کانال تلگرام

عضو کانال تلگرام کتاب فارسی شوید

دانلود کتاب روحانیت و عصر پهلوی

20 اردیبهشت 1392
یک نظر

کتاب حاضر به بررسی تقابل رژیم پهلوی با روحانیت و عملکرد این رژیم در برابر روحانیون مبارز این دوره از جمله آیت الله بروجردی، آیت الله نائینی، امام خمینی (ره) و … ، از آغاز حکومت رضاشاه تا پایان حکومت محمدرضا شاه پهلوی می پردازد. (بیشتر…)

دانلود کتاب روحانیت و عصر پهلوی